banner nội thất trẻ em
Tags : Giường ngủ | Giường ngủ đẹp

Giường ngủ cao cấp

Trong các loại giường ngủ không thể không đề cập đến những mẫu giường ngủ cao cấp chất lượng cao . Giường ngủ cao cấp do má»™t số yếu tố sau cấu thành Ä‘ó là mẫu mã, chất liệu, chất lượng
. Thông thường các mẫu giường ngủ cao cấp đều được bọc da hoặc bọc nỉ, khung giường làm bằng các loại gá»— tá»± nhiên có giá trị cao. Các đường ghép gá»— hay đường khâu rất cẩn thận và có Ä‘á»™ bền cao