banner nội thất trẻ em
Tags : Giường ngủ | Giường ngủ đẹp

Táp giường ngủ

Táp giường hay kệ đầu giường ngủ giúp bạn có thêm các vị trí để đồ vật, hoặc sách báo má»™t cách thuận tiện khi ở trên giường. Và tất nhiên má»™t chiếc kệ đầu giường thiết kế đẹp, hợp lý sẽ giúp phòng ngủ bạn gọn gàng và đẹp hÆ¡n. 
Táp đầu giường có thể làm cùng chất liệu, màu sắc vá»›i giường ngủ nhÆ°ng Ä‘ó không phải là Ä‘iều bắt buá»™c. Điều Ä‘ó sẽ được làm rõ trong các mẫu táp đầu giường dÆ°á»›i Ä‘ây.

Bạn có thể lá»±a chọn hÆ¡n 100 mẫu giường ngủ đẹp tại link sau Ä‘ây để Ä‘i kèm vá»›i các kệ đầu giường này. http://maugiuongdep.com/bai-viet/Bo-suu-tap-giuong-ngu/Mau-giuong-ngu-dep-hien-dai-thiet-ke-don-gian.htm

Táp đầu giường đẹp