banner nội thất trẻ em
Tags : Giường ngủ | Giường ngủ đẹp

Giá giường ngủ hiện đại và lưu ý khi mua

Giường ngủ hiện đại có kiểu dáng Ä‘a dạng vá»›i nhiều biến thể khác nhau, nếu nhÆ° vá»›i giường ngủ truyền thống thì khung giường làm bằng gá»— tá»± nhiên là chắc chắn nhất. NhÆ°ng vá»›i giường hiện đại thì có thể làm bằng gá»— công nghiệp hay gá»— tá»± nhiên đều được và không ảnh hưởng đến chất lượng của giường. Tuy nhiên Ä‘á»™ cảm và sá»± thoải mái của má»™t chiếc giường gá»— tá»± nhiên mang lại là Ä‘iều không còn gì phải bàn. 

Giá giường ngủ hiện đại không phụ thuá»™c quá nhiều và kiểu dáng mà chủ yếu phụ thuá»™c vào công năng và chất liệu
Công năng 
Có 2 loại giường ngủ có ngăn kéo và không có ngăn kéo, vì phải có thêm ngăn kéo và các phụ kiện nên giá má»™t chiếc giường có ngăn kéo thường cao hÆ¡n từ 15% đến 20%. Tuy nhiên bạn cÅ©ng không nên sá»­ dụng giường có quá nhiều ngăn kéo vì khi Ä‘ó giường sẽ bị yếu hÆ¡n các loại giường thông thường

Chất liệu
Bạn có thể chọn chất liệu gá»— công nghiệp hoặc giường gá»— tá»± nhiên tùy vào Ä‘iều kiện kinh tế. Má»™t số loại gá»— tá»± nhiên làm giường là xoan Ä‘ào, sồi, tần bì và cao cấp hÆ¡n là gá»— óc chó.
Giá má»™t bá»™ giường ngủ gá»— tá»± nhiên khoảng 9tr - 11tr 
Giá má»™t bá»™ giường gá»— công nghiệp : 7tr 500 - 10tr (Ä‘ây không phải là gá»— ván dăm nhÆ° làm các đồ ná»™i thất gia Ä‘ình, mà chủ yếu là các loại gá»— công nghiệp cao cấp, chịu lá»±c và có Ä‘á»™ bền rất cao, không thua kém gì gá»— tá»± nhiên, thậm chí còn không bị công vênh )

Bài viết tham khảo : 

giá giường ngủ 1
Mẫu giường ngủ 1

giá giường ngủ 2
Mẫu giường ngủ 2

giá giường ngủ 3
Mẫu giường ngủ 3

giá giường ngủ 4
Mẫu giường ngủ 4

giá giường ngủ 5
Mẫu giường ngủ 5

giá giường ngủ 6
Mẫu giường ngủ 6

giá giường ngủ 7
Mẫu giường ngủ 7

giá giường ngủ 8
Mẫu giường ngủ 8

giá giường ngủ 9
Mẫu giường ngủ 9

giá giường ngủ 10
Mẫu giường ngủ 10

giá giường ngủ 11
Mẫu giường ngủ 11

giá giường ngủ 12
Mẫu giường ngủ 12

giá giường ngủ 13
Mẫu giường ngủ 13

giá giường ngủ 14
Mẫu giường ngủ 14

giá giường ngủ 15
Mẫu giường ngủ 15

giá giường ngủ 16
Mẫu giường ngủ 16

giá giường ngủ 17
Mẫu giường ngủ 17

giá giường ngủ 18
Mẫu giường ngủ 18