banner nội thất trẻ em
Tags : Giường ngủ | Giường ngủ đẹp

Thiết kế phòng ngủ có kệ tivi

Thiết kế phòng ngủ có kệ tivi thế nào, kệ tivi có nhất định phải đặt cuối giường ngủ, kệ tivi có thể kết hợp vá»›i các đồ ná»™i thất khác trong phòng ngủ không, hoặc trang trí khu vá»±c Ä‘ó thế nào?
Chúng ta hãy trả lời các câu hỏi Ä‘ó trong bài viết này.

Việc lắp đặt tivi trong phòng ngủ dường nhÆ° trở thành thói quen và sở thích của rất nhiều người, nhÆ°ng chiếc kệ tivi trong phòng ngủ rất ít được chú trọng so vá»›i kệ tivi phòng khách.
Bây giờ hãy quay lại các câu hỏi về kệ tivi trong phòng ngủ mà chúng tôi Ä‘ã nêu ở trên.

Kệ tivi có thể kết hợp vá»›i các đồ ná»™i thất khác trong phòng ngủ ?

 
Tất nhiên là có thể và bàn trang Ä‘iểm, hay bàm làm việc trong phòng ngủ là các món đồ thường được lá»±a chọn để kết hợp vá»›i kệ tivi nhất. Chúng liên kết vá»›i nhau thành má»™t mảng, há»— trợ tăng cường công dụng của nhau lên Ä‘iều Ä‘ó giúp bạn thao tác dá»… dàng hÆ¡n. Mặt khác trong phòng ngủ diện tích thường không quá rá»™ng nên cách kết hợp này sẽ tránh được việc kê đồ rải rác trong phòng.
Sau Ä‘ây là má»™t số ví dụ

phòng ngủ có kệ tivi 1

 

phòng ngủ có kệ tivi 2

 

phòng ngủ có kệ tivi 3

 


Kệ tivi trong phòng ngủ luôn phải đặt cuối giường ?

 
Đó sẽ là vị trí thích hợp nhất nhÆ°ng không phải là bắt buá»™c, nếu giường ngủ của bạn quay ra cá»­a sổ, thì bạn không cần phải hy sinh khung cá»­a sổ Ä‘ó cho kệ tivi. Hãy để tivi sang má»™t bên, vì dù sao thời gian sá»­ dụng tivi trong phòng ngủ không phải quá nhiều.

phòng ngủ có kệ tivi 4

 

phòng ngủ có kệ tivi 5

 

Khu vá»±c để kệ tivi có nên trang trí?

 
Hãy tạo Ä‘iểm nhấn Ä‘Æ¡n giản cho phòng ngủ bằng các mảng tường sau kệ tivi, nhÆ°ng hiệu quả nó mang lại là rất lá»›n.

phòng ngủ có kệ tivi 6